Vitajte na naších webových stránkách!

Regule

Supí škrek“

Zpěvecká sútěž o najvěčího znalca horňáckých sedláckých

za doprovodu a pod záščitú HCM L. Supa

Regule :

 1. Startovné je sodovčák slivovice, može byt aj púlitr ( žádné kalvádose lebo, nedaj Bože, repovú!!!!)


 1. Sporné záležitosti rozsúdí muzika , proti jejímu verdyktu néni odvoláňá !!! 1. Zpívajú sa chlapské sedlácké, može sa zúčastnit každý plnoletý člověk mužského pohlaví, co si myslí, že umí zpívat. Gdo bude škrékat moc falešně, bude vyvedený za všeobecného posměchu. Prihlášku mosí zájemce poslat po internétě na adresu : info@hcmlsupa.cz ,

najpozdějš do štvrtka pred Horňáckýma slavnosťama ( pro nekerých pomalejších – včil je to do 19.7.2018).

Dyby sa zešlo zájemců moc, muzika bude moset nekerých vyradit – tak je dobré sa ze zasláním prihlášky moc nešušnit! 1. Povolené sú tóniny : C dur , c-moll, a-moll, u nekerých sedláckých aj G-dur (ale enom u tých, gde sa zpívává!!! Lesti sa bude scet negdo ulévat a místo C dura zpívat v G, bude vyvedený a dyskvalifikovaný ) . 1. Sútěžící sa možú osvěžovat a posilovat tymato nápojama ( keré si ale mosá donést sami a na vyžádaní dat okoštovat muzice!!!) : pivo, víno, domácí pálené. Zakázané dopingy sú: měkké pití ( voda, minerálky,sodovky ,Vincentky a podobné jedy) a kupované goralky.


Sútěž je dvůkolová (stejně jak dva tragače, pro ty co sú slabší v počtoch).

 1. V tem prvním budú sútěžit družstva, keré budú vylosované na začátku akce ze zúčasněných zázpěvníků. V družstvě sa možů radit , co zazpívat ale pěsnička mosí mět dvě sloky, jednu zazpívá nekerý sólově, druhú hned potem šecí zborově ( bez prehrávky, muzikanté sú lehce nahnilí...)


 1. Až ostane poslední vítězný tým, sútěž sa plynule mění v závody jednotlivců a člené týmu sútěžá mezi sebů, dokáď neostane enom jeden vítěz. Tady stačí enom jedna sloka, muzika potem prehrává ( viz dalej)


 1. Sútěžící sa postavjá do lajny poporádku podle teho, jak budú rozlosovaní do družstev. Možú aj sedět, když zrovna nebudú zpívat, pokáď budú mět na čem. Tí, co budú už moc osvěžení a budú vykazovat silnú vratkosť pohybú, možú sedět aj pri zpěvu. 1. Začíná sa znělkú – muzika zahraje a zazpívá „ Veselo muziko“. Potem muzika zahraje prehrávku a začíná zpívat první družstvo : jednu sloku sólo, druhú zborem), lebo (ve finále) zázpěvník ( to je zpěvecký závodník)enom jednu sloku. Muzika prehraje (v prvním kole až po zborovej sloce) a po prehrávce začne zpívat další zpěvec.
 1. F průběhu sútěže nastane „osívaní“ – bude sa oddělovat zrno od plev. To znamená, že sa budú vylučovat sútěžníci zázpěvníci (v prvním kole celé družstva), kerí nesplňá prísné závodní krytéryja. Toto bude trvat tak dúho, až ostane enom jeden poslední zpěvec, kerý tým pádem vyhraje. Každému odcházajícímu plevovi muzika zahraje na odchodnú marš lebo Už měkoně vyvádějí , potem zahraje znělku (viz bod 7.) a po prehrávce začne zpívat ten, kerý je na radě.

Vyhodění možú ostat ve vyhraděném prostoru – plevinci – a pomáhat rozhodcovat

(všecí dohromady majú ale enom jeden hlas - a to ešče neplatný). 1. Zázpěvník bude vylúčený :


 1. dyž neví co by zazpíval

 2. dyž zapívá melódiju, kerá už byla ( slova možú byt stejné, ale nápěvy sa mosá lišit!!!)

 3. dyž zazpívá mimo povolené tóniny ( buď proto, že je huchý, lebo z priposranosti, že je to vysoko)

 4. dyž nezačne tenkrát, dyž má (to je hned po skončení prehrávky muziky,tak, jak sa patrí)

 5. dyž si bude pomáhat různýma tahákama, zpěvníkama, alebo si nechá napovídat . Pěsničky mosí sypat z hlavy zpaměti!!!

 6. dyž si začne vymýšlat melódyje alebo slova. Mosí dokázat, že pěsnička egzystuje – v ideálním prípadku aby byla v Miškéríkovém zpěvníku. Kdo bude chtět nasírat muziku egzotyckýma nápěvama,co sa nehrávajú, ten dostane dyštanc a popakuje s  bečem dom!!!

 7. družstvo bude vylúčené, dyž kromě vyšej uvedených bodů nebude schopné dat dohromady dvě sloky pěsničky, lebo budů mět bordel v textoch a ze zborovej sloky udělajů zmňatu.


 1. Co sa bude tolerovat:

 1. dyž sa bude zpívat aj né uplně ideálně čistě (posúdí muzika). Toto néni sútěž o najlepšího zpěváka, ale o najvěčího znalca sedláckých.

 2. dyž sa bude zázpěvník dusit na vysokých tónoch (ale smít sa obecenstvo može)

 3. dyž budú prípadní prespolní zázpěvníci mírně komolit dyjalekt lebo texty (posúdí muzika)


 1. Muzika ve sporných prípadoch rozhoduje verejným hlasováním. Každý má 1 hlas, enom cimbalista 2, protože má najvěčí nástroj !!! Tento hlas ale použije enom tenkrát, dyž hlasování bude plichta. 1. Vítěz sútěže obdrží půlku sodovčákú ze startovného. Co sa stane z druhú púlkú po tem je každého prd, lebo sme to vymysleli a sme organyzátoré a mosíme byt také nejak motyvovaní.