Vitajte na naších webových stránkách!

Ej, łásko, łásko

  1. Ej, łásko, łásko
  2. [: Ej, łásko, łásko ty nejsi stáłá :], [: jako tá voděnka, mezi brehama :]. [: Voda uplyne , łáska pomine :], [:jako ten lísteček na rozmarýně:].
  3. Šak si bože pěkná
  4. [: Šak si bože pěkná :], [: ej ale nerobotná :]. [: Rukávečky pěkné :], [: ej robotěnka v pekle :]. [: Rukávečky čača :], [: ej robotěnko ztrať sa :].
  5. Keď sem słúžił na tej fári
  6. Keď sem súžił na tej fári, klekávał sem pri ołtári, a tam sem sa modlívał, pána Boha prosívał. Svatý Jane, já ťa prosím, já to dívča dostat mosím, já to dívča mosím mět, dyby bránił cełý svět. Ja dyž sceš to dívča míti, nestoj a neškráb sa v riti, aby ti neutékło, tož si ju sprav na mléko.