Vitajte na naších webových stránkách!

Na to sem já do školičky chodiła

  1. Na to sem já do školičky chodiła
  2. Na to sem já do školičky chodiła, aby sem sa literečkám učiła, [: aby sem tých modrookých, černookých, sivookých młádenečkú, šohajíčkú šidiła :].
  3. Oženił sa starý
  4. [: Oženił sa starý, vzał si dívča z jari :], hłavu měła jak kropáč, pysky tusté jak potáč, zuby jako łopata, nos jak fajka čapatá.
  5. Slubovał’s ně, že si ňa vezneš
  6. Slubovał’s ně, že si ňa vezneš,až to jaré žitečko zežneš, už’s ho zežał, aj’s ho zežrał,eště si’s ňa mrcho nevzał!
  7. Šohajovy sluby
  8. Šohajovy sluby, jak ve vodě ryby, oni sú tak stáłé, jak ty hrušky płané. Hrušky dyž dozrajú, na tú zem padajú, šohajovi sluby, dívča oklamajú.
  9. Ležała sem na seně
  10. [: Ležała sem na seně :], [: došło ke mně, duša moja, bubáčisko v haleně :]. [: Došło ke mně bubáča :], [: chytało sa, duša moja, chytało sa rubáča :].