Vitajte na naších webových stránkách!

Nemárni, nemárni

  1. Nemárni, nemárni
  2. [: Nemárni, nemárni :], [: šohajíčku švarný :]. [: Až šecko premárníš :], [: za co sa oženíš :].
  3. V pondělí já goralenku pijem
  4. V pondělí já goralenku pijem, a v úterý ešče nerozlejem, a ve stredu tancujem, od večera až do rána pred muzikú verbujem. A ve štvrtek též si lúbím vypit, v pátek zasej šenkérom zapłatit, odpołedňa v sobotu, lehko si já odměrkujem na cełý deň robotu. A dyž dojde boží nedělenka, zas sa pije dobrá goralenka, a tak ide deň za dněm, zas sa pije goralenka každý deň, aj, každý deň.
  5. Náš tatíček píjávali
  6. Náš tatíček píjávali, aj my píjat budeme, oni měli hrubé hovno, aj my ho mět budeme.