Vitajte na naších webových stránkách!

Šła děvečka do háječka

  1. Šła děvečka do háječka
  2. Šła děvečka do háječka, do zeleného, potkała tam młádenečka černookého. Malérečku černooký, o to ťa prosím, vymaluj ně obrázeček, co v srci nosím. Nemaluj ně malérečku, svatého Jana, lež vymaluj, malérečku, mého galána.
  3. Ej, vandrovali hudci
  4. Ej, vandrovali hudci, ej, tí švarní młádenci, ej, vandrovali horú, ej, horú javorovú, ej, uviděli javor, ej, javor hłaďučičký. Ej, javor, javor, javor, ej, javor hłaďučičký, ej, budeš sa ty hodit, ej, na nové husličky, ej, a to budú husle, ej, do daleka hłásné. Ej, nerubte ňa hudci, ej, nerubte młádenci, ej, není su já javor, ej, javor hłaďučičký, ej, ale su já céra, ej, chudobnéj mamičky. Ej, proč ste mamko łáli, ej, proč ste preklňali, ej, proč sme ze šohajem, ej, javorem ostali, ej, javorem vysokým, ej, lístečkem širokým.