Vitajte na naších webových stránkách!

Horňácké sedlácké II

 1. Eště svaďba nebyła - sedlácké "svícové"
  • Eště svaďba nebyła
  • Děvečka chudobná
  • Šohajíčku švarný
  • Štyry koła, kolesa
  • Ženění, ženění
 2. Ej łásko, łásko - sedlácké zamiłované aj poučné
  • Ej łásko, łásko
  • Dyž sem já k vám chodívávał
  • Keď sem súžił na téj fári
 3. Dycky sem ti miłá - sedlácké vojanské
  • Dycky sem ti miłá
  • Ej hore vrškem běžała
  • V širém poli hruška
  • Starała sa mamka má
 4. Co to miłá za łásku máš - sedlácké (robské)
  • Co to miłá za łásku máš
  • Ani k nám šohajku nechoď
  • Šecky dívky tanchjú
  • Huboký járečku
 5. Ej, v háji, v háji - sedlácké (taká směska...)
  • Ej, v háji, v háji
  • Tam ty koníčky
  • Letěła husička
 6. Chodí žebrák po dědině - sedlácké ze života tých s "hołú riťú"
  • Chodí žebrák po dědině
  • Šeł žebrák ze žebračkú po ptaňú
  • Žebrák, žebrák, žebračisko
  • Dědinú žebrák šéł
 7. Ej, hory, hory - táhłá (bečavá) a verbuňk
  • Ej, hory, hory
  • V Prešpurečku
 8. Kúň pił, vúł pił - sedlácké žertovné
  • Kúň pił, vúł pił
  • Prádła baba, prádła niti
  • Pri svatém Janě v nedělu
  • Tancovał tustý s tustú
  • Beznohý tancovał, bezruký gajdovał
 1. Šła děvečkado háječka - sedlácké (robské)
  • Šła děvečkado háječka
  • Ej, vandrovali hudci
 2. Dyž sa šeci oženili - sedlácké žertovné (múdra a rady starých ženáčú)
  • Dyž sašeci oženili
  • Neber si ty, můj šohajku
  • Žena má, to moje potěšení
  • Dávali ně starú babu
 3. Dyž sem šéł na húru - sedlácké hrubě nemravné, púšťat až po desátej večér!
  • Dyž sem šéł na húru
  • Nechoď ty děvečko
  • Postavił ju ke zdi
  • Má miłá, rozmiłá
 4. Zima je ně, zima - sedlácké (zaséj o robách a miłováňú...)
  • Zima je ně, zima
  • Šak si Bože pěkná
  • Ej, ráno, ráno
 5. Na to sem já do školičky chodiła - sedlácké žertovné (robské)
  • Na to sem já do školičky chodiła
  • Oženił sa starý
  • Slubovał's ně, že si ňa vezneš
  • Šohajovy sluby
  • Ležała sem na seně
 6. Vyletěł fták - táhłá a sedlácká (balada)
  • Vyletěł fták
 7. Nemárni, nemárni - sedlácké "gorałkové"
  • Nemárni, nemárni
  • V pondělí já goralenku pijem
  • Náš tatíček pijávali